Geschiedenis
 

Op de gevelsteen vinden we het jaartal 1864, dit moet dus de datum zijn waarop het huis gebouwd werd in de eerste versie door Mr. Claude Moncharmont en zijn vrouw Louise Pinard. Na hun overlijden (resp in 1877 en 1869) komt het huis in handen van hun enige erfgenaam: Mr. Philibert Moncharmont getrouwd met Marie Nectoux. Deze Philibert was burgemeester van het dorp en in die tijd was het huis in gebruik als ambtswoning. Philibert Moncharmont overleed in 1913. Hij had twee dochters Alice en Marie.
Alice trouwde met Gustave George Paquis luitenant ter zee en gingen wonen op Theursot. Marie trouwde met Leon Dunoyer en woonden eveneens op Theursot, maar verhuisden na een paar jaar naar de nabijgelegen stad Autun.
Alice kreeg een kind: Bernard Marie Philibert , die na het overlijden van zijn ouders het huis als vakantiehuis gebruikte, omdat hij zelf een in Parijs wonende arts was. Hij trouwde met Andree Louise Renee Bourgue en ze kregen twee zoons: Yves en Dominique. Yves trouwde met Anne-Marie Ginhac en woont in Parijs en Dominique woont in Maisons Laffitte met zijn vrouw Sophie Seilhan.
Hoe zij het huis gebruikten is niet zo duidelijk. In de jaren ’80 woonde de inmiddels hoogbejaarde Louise nog in het huis, maar ze had geen geld meer om het goed te verwarmen. Ze werd onderhouden door mensen uit het dorp.
Er gaan verhalen dat de bezetters in de tweede wereldoorlog Theursot bezet hielden en een parketvloer opstookte in de openhaard om zich te verwarmen.
Er wordt ook verteld dat het familie kapitaal op was en dat Dominique en Yves spullen uit het huis gingen verkopen om aan geld te komen. Dus verdwenen enkele marmeren schouwen en een antieke parketvloer. Het huis verwaarloosde meer en meer en werd een opslagplaats van niet gebruikte familiegoederen. Na het overlijden van Louise stond het helemaal leeg en verpauperde.
Het gemeentebestuur zag dit met lede ogen aan en heeft toen een bod gedaan om het huis toch te redden voor verval. Men wilde het karakteristieke landhuis voor het dorpsbeeld behouden. De familie Paquis heeft inderdaad het huis verkocht aan de gemeente. Dit gebeurde in 1991
De toenmalige burgemeester wilde er een hotel van maken, maar had geen budget om dit te doen. Voor hij zijn plannen kon realiseren stierf de burgemeester en de nieuwe burgemeester was van mening dat een hotel niet behoorde tot de gemeente taken en zette het landgoed te koop. We schrijven het jaar 2002.